Indienen serviceverzoek

 

Hotbath heeft een digitaal serviceformulier ontwikkeld om een eventuele klacht adequaat en naar tevredenheid af te kunnen wikkelen binnen de kaders van onze garantie voorwaarden.

 

Zowel de eindgebruiker als de Hotbath dealer kan ons via dit formulier rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. Na verzending volgt automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding en een helder overzicht van voorbeelden die buiten de garantie vallen.

 

Degene die het serviceformulier instuurt, wordt door Hotbath formeel beschouwd als opdrachtgever van de service-aanvraag. De opdrachtgever zal – indien van toepassing – een factuur krijgen voor de eventuele kosten die ter plaatse door middel van een pintransactie dient te worden voldaan.

 

We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.
Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden.

 

Dit betekent dat als het een productfout betreft en er een servicemonteur ingezet wordt, er in het eerste jaar na aankoop geen kosten in rekening worden gebracht. In het tweede tot en met het vijfde jaar worden alleen de voorrijkosten berekend.

 

Als het geen productfout betreft maar storingen ten gevolge van installatiefouten, inwerking van kalk, vervuilde filters of kraandelen en of inregelen van thermostaten en corrigeren van blokkadering, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen wel aan de opdrachtgever doorberekend.

 

Installatie correct uitgevoerd?

Mocht het nou zo zijn dat onze monteur ter plekke constateert dat het HotBath product niet volgens de installatievoorschriften (die standaard bij ieder product zijn meegeleverd), is geïnstalleerd, dan kunnen wij geen service verrichten.

 

Rozetten behoren bijvoorbeeld niet gekit te zijn. Als dit toch het geval is, zult u deze zelf los moeten snijden of de servicemonteur doet dit na beoordeling op uw verantwoording. De inbouwkraandelen behoren altijd bereikbaar te zijn. Onze servicemonteur zal in geen enkel geval hak of breekwerk verrichten.

 

Hotbath is in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor enige schade welke mogelijk voortvloeit uit ons service bezoek.

 

 

De tarieven daarvoor zijn:

Voorrijden: € 55,00 incl. BTW
Arbeid : € 17,50 incl. BTW per kwartier.

 

Het serviceformulier dient volledig ingevuld te zijn. Ook dient u een duidelijk foto van het bij u gemonteerde artikel toe te voegen te samen met uw aankoopbewijs.

 

Zonder deze gegevens kunnen wij uw servicemelding niet in behandeling nemen.

 

© 2018 Hotbath | design: Grapefish.nl