Catalogus - Hero image

Privacy Statement

Privacy Statement Hotbath B.V.

Hotbath B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Hotbath B.V. is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Hotbath Ltd. ook bepaalde persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Delen van persoonsgegevens met derden
 7. Uw recht op privacy
 8. Gebruik van cookies.
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacyverklaring

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hotbath B.V. kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Hotbath B.V. kan onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres -Social media

2. Verwerkt Hotbath B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Hotbath B.V. verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens.

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Hotbath B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van serviceopdracht(en) of het leveren van goederen en/of diensten.

Bij een serviceaanvraag levert de aanvrager de benodigde gegevens voor het correct kunnen behandelen van een serviceaanvraag. Met als doel de aanvrager goed te kunnen bedienen.

Hotbath B.V. verwerkt uw gegevens verder voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst;
 • Om u te informeren over (wijzigingen in) onze producten en diensten;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om onze diensten te personaliseren aan uw voorkeuren;
 • Om onze diensten te optimaliseren;
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

4. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Hotbath B.V. van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 9.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Het gebruik van cookies

Hotbath B.V. maakt gebruik van:

Cookies

Dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Hotbath B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Hotbath B.V. heeft hier geen invloed op. Hotbath B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

9. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotbath B.V., kunt u terecht bij onze security officer.

Paul van Moorselaar
T 070 – 3994231
E info@hotbath.nl

10. Wijzigingen in onze privacy statement

Hotbath B.V. behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.

© 2005 - 2024 - Hotbath B.V.