**Belangrijke wijziging met betrekking tot onze serviceafspraken**
Het coronavirus heeft impact op ons allemaal en ook bij Hotbath B.V. geven wij gehoor aan de oproep vanuit de overheid om bezoek en contact tot het minimum te beperken.
Dit betekent dat wij de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers vooropstellen. Hotbath B.V. heeft besloten het inzetten van onze servicemonteur(s) tot een minimum te beperken en uitsluitend in een kritieke situaties ter plaatse te komen.

Heeft u een storing? Dan vragen wij u om het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde informatie en/of onderdelen. Heeft u hulp nodig bij het vervangen van een onderdeel of het verhelpen van een storing? Dan helpen wij op afstand met behulp van een telefonische- of videoverbinding.

Staat er een afspraak voor u ingepland? Dan kan het zijn dat deze uit veiligheid voor u en onze medewerkers wordt geannuleerd.

 

Indienen serviceverzoek


Hotbath heeft een digitaal serviceformulier ontwikkeld om een eventuele klacht adequaat en naar tevredenheid af te kunnen wikkelen binnen de kaders van onze garantievoorwaarden. Zowel de eindgebruiker als de Hotbath dealer kan ons via dit formulier rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. Na verzending volgt automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding en een helder overzicht van voorbeelden die buiten de garantie vallen. Degene die het serviceformulier instuurt, wordt door Hotbath formeel beschouwd als opdrachtgever van de service-aanvraag. De opdrachtgever zal – indien van toepassing – een factuur krijgen voor de eventuele kosten die ter plaatse door middel van een pintransactie dient te worden voldaan.

We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het binnen Nederland inzetten van een servicemonteur. Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en er een servicemonteur ingezet wordt, er in het eerste jaar na aankoop geen kosten in rekening worden gebracht. In het tweede tot en met het vijfde jaar worden alleen de voorrijkosten berekend.

Als het geen productfout betreft maar storingen ten gevolge van installatiefouten, inwerking van kalk, vervuilde filters of kraandelen en/of inregelen van thermostaten en corrigeren van blokkadering, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen wel aan de opdrachtgever doorberekend.

Installatie correct uitgevoerd?
Mocht het zo zijn dat onze monteur ter plekke constateert dat het Hotbath product niet volgens de installatievoorschriften (die standaard bij ieder product zijn meegeleverd), is geïnstalleerd, dan kunnen wij geen service verrichten.

Rozetten behoren bijvoorbeeld niet gekit te zijn. Als dit toch het geval is, zult u deze zelf los moeten snijden of de servicemonteur doet dit na beoordeling op uw verantwoording. De inbouwkraandelen behoren altijd bereikbaar te zijn. Onze servicemonteur zal in geen enkel geval hak- of breekwerk verrichten.

Hotbath is in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor enige schade welke mogelijk voortvloeit uit ons servicebezoek

De tarieven daarvoor zijn:
Voorrijden: € 55,00 (incl. BTW)
Arbeid :       € 17,50 (incl. BTW) per kwartier.
Een servicebezoek door een monteur wordt enkel toegepast binnen Nederland met uitsluiting van de Waddeneilanden

Zonder een compleet ingevuld serviceverzoek kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.

Adresgegevens

Hotbath BV
Jan van Galenstraat 25
3115 JG Schiedam

<< Let op: het kan zijn dat u de pagina even moet verversen als de selectie van het artikelnummer niet juist functioneert.

Zonder deze gegevens kunnen wij uw servicemelding niet in behandeling nemen.

Adresgegevens

Hotbath BV
Frijdastraat 26
2288 EZ Rijswijk

Volg ons!

Op de hoogte blijven?

Volg ons!

Op de hoogte blijven?

© 2020 Hotbath – Privacy Statement – Algemene Voorwaarden

Product added successful

Download het media pakket!

U staat op het punt om het media pakket te downloaden. Bij het gebruik van het pakket vragen wij altijd een vermelding van Hotbath. Dit kan bijvoorbeeld door ons te benoemen in het bericht of ons te taggen in het dat u plaatst. Door dit pakket te downloaden gaat u hiermee akkoord. Wenst u de beelden zonder vermelding te gebruiken? Dan heeft u hiervoor schriftelijke toestemming nodig. 

Bedankt voor het downloaden!

preloader